Ayvalık Esnaf Odası

YENİ İŞYERİ AÇARKEN VERGİ DAİRESİNDEN İSTENİLEN BELGELER

YENİ İŞYERİ AÇARKEN VERGİ DAİRESİNDEN İSTENİLEN BELGELER
  • Bildirim formu
  • Kira kontratı veya tapu fotokopisi
  • İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü
  • İkametgah ilmuhaberi
  • İşe başlama formu
  • Nüfus cüzdanı örneği

 

Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

Melih ÇAKIRCA

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı