Ayvalık Esnaf Odası

Esnafın Gözü Kulağı Bu Taleplerde

Esnafın Gözü Kulağı Bu Taleplerde

Balıkesir’de 85 Esnaf Oda Başkanının ortak hazırlayıp imzaladıkları talepleri Başkan Fehmi Erdem şöyle sıraladı:
“1) Esnaf ve Sanatkarlarımızın Esnaf ve Kefalet kooperatiflerinde olduğu gibi Devlet, Özel banka ve kredi Finans kuruluşlarından da almış oldukları kredilerin en az 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmesi,
2) Esnaf ve Sanatkarlarımızın Elektrik, Su, doğalgaz, SGK, Bağkur, Vergi MTV gibi ödemelerinin en az üç ay süre ile faizsiz olarak ertelenmesi ve ileriki ödemelerle çakışmaması için ödemede kolaylık sağlanması
3) Tedbiren geçici olarak kapatılmasına karar verilen, ilgili meslek mensubu sanatkarlarımızla ilgili karar süresince geri ödemesiz kira yardımı yapılmasının sağlanması,
4) Tedbiren geçici olarak kapatılmasına karar verilen veya yaptığı işkolu çalışamayan ya da çalışması kısıtlı hale gelen Esnaf ve Sanatkarlarımıza bu süreç boyunca faizsiz ve ya düşük faizli kredi ve yeni kaynak imkanlarının sağlanması,
5) Sigorta primi ödemelerinde mücbir sebep devam ettiği müddetçe işveren hissesinin yaşanan kriz döneminde kaldırılması veya daha düşük oranda tutulmasının sağlanması,
6) İş –Kur desteği ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin personel istihdamında sağlayacağı destek ve teşviklerin artırılmasının sağlanması,
7) Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatiflerinden kredi kullanan Esnaf ve Sanatkarımızın günü geçmiş borçlarının faizlerinin silinmesi ve Mart ayı ödemesinin de kapsama alınmasının sağlanması,
8) Esnaf ve Sanatkarımızın bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ve ötelenmesi;
9) Prim borcu olan Esnaf ve Sanatkarımızın ve ailelerinin yıl sonuna kadar ilaç alabilmesinin önünün açılması; Prim borcu olan Esnaf ve Sanatkarlarımızın da ilaç ihtiyacının karşılanmasının sağlanması;
10) Cezalı duruma düşmüş Esnaf ve Sanatkarlarımıza genel kapsamlı “SİCİL AFFI”nın sağlanması
11) Açıklanan destek paketi kapsamında olmayan ancak lokomotif nitelikteki Mobilya ve Ayakkabı İmalatçıları ile Metal işleriyle uğraşan Esnaf ve Sanatkarlarımızın da destek kapsamına alınmasının sağlanması,
12) Tedbiren geçici olarak kapatılmasına karar verilen veya yaptığı işkolu gereği çalışamayan Esnaf ve Sanatkarlarımızın yanında çalışanların bu süreç boyunca maaşlarının kısa çalışma ödeneğinden karşılanmasının sağlanması için destek paketinin genişletilmesinin sağlanması,
13) Mart ayı içerisinde verilmesi gereken KDV, Muhtasar ve Diğer beyannamelerin bildirim sürelerinin ve kapsam dahilinde olmayan Esnaf ve Sanatkarlarımızın kapsam içerisine alınarak ödeme sürelerinin ertelenmesinin sağlanması.”