Ayvalık Esnaf Odası

Balıkesir’de gastronomi turizminin gelişmesi için stratejiler

Balıkesir’de gastronomi turizminin gelişmesi için stratejiler

Balıkesir’de gastronomi turizminin gelişmesi için stratejiler hazırlamak ve faaliyetleri belirlemek üzere hazırlanacak olan Balıkesir Gastronomi Turizmi Stratejisi ve Eylem Planı’na altlık teşkil edecek nitelikte, Türkiye’de Balıkesir gastronomisi algısının ölçülmesine yönelik olarak paydaş anketi hazırlanmıştır. Anket formunun yaygınlaştırılarak katılımın artırılması, bilimsel güvenilirliğin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, anket formunun link (https://forms.gle/jeN28VDpTiuGy6GW9) üzerinden doldurulması, formun konu ile ilgili paydaşlara iletilmesine yönelik desteğin verilmesi hususunu rica ederiz.

?Detaylı bilgiye https://www.gmka.gov.tr/duyuru/balikesir-gastronomisi-algi-anketi adresi üzerinden ulaşabilir; sorularınız için turizm@gmka.gov.tr adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.