Ayvalık Esnaf Odası

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik

BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2021/3 SAYILI GENELGE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından
Konfederasyonumuza gönderilen 25/12/2020 tarihli yazıda; 17 Aralık 2020 tarihinde ilgili
sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça çevrimiçi
platformda gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da
dikkate alınarak Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda 22 Aralık
2020 tarihli ve 274510 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapıldığı belirtilmektedir.
Buna göre, “2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına
vergiler dahil 25 kuruştur. 1/1/2021 tarihinden başlayarak 2021 yılı sonuna kadar ise
satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha
az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca Usul ve Esaslarda yapılan güncelleme ile açık satılan gıdaların (bakliyat,
meyve, sebze gibi) hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik
poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu
getirilmiştir.
Usul ve Esasların 5 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında yapılan değişikliğe uygun
plastik poşetler 01/07/2021 tarihinden itibaren satışa sunulacak ve 01/01/2022
tarihinden itibaren bu kriterleri (Ücrete tabii plastik poşetlerin bir yüzeyinde sadece
Bakanlıkça belirlenen çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu bulunur, diğer yüzeylerde ise satış
noktalarının marka ve logoları bulunabilir. Çevresi slogan ve Bakanlık Sıfır Atık logosu
Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür
olması şartıyla tek renk olarak kullanılır.) sağlamayan poşetlerin satışına izin
verilmeyecektir.
Bilgilerinizi ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar’ın titizlikle incelenerek bağlı odalarınız
aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.