Ayvalık Esnaf Odası

Gelir Vergisi Beyannamesi Hakkında Duyuru

Gelir Vergisi Beyannamesi Hakkında Duyuru
2021 yılında gerçek kişiler tarafından elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir beyanname verme dönemi başlamıştır.
2021 yılı gelir vergisi beyannamesi 31 Mart 2022’ye kadar verilecektir.